Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2024

04.03.2024 r.

W związku z realizacją projektu „Książka dźwiękiem malowana”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2024-2027, Stowarzyszenie „Larix” informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2024 na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem

http://www.stowarzyszenielarix.pl

oraz wysłania do potencjalnego wykonawcy będącego jedynym dysponentem klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka, złożona została jedna oferta od oferenta:

Spółdzielnia NPN, ul. Romera 10 lok B5, 02-784 Warszawa.

Ponieważ w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów, Zamawiający uznał ofertę za spełniającą wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym, niniejszym z powyższym wykonawcą zawrze stosowną umowę.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024

W związku z realizacją projektu „Książka dźwiękiem malowana”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2024-2027, Stowarzyszenie „Larix” zaprasza wykonawców do składania ofert na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka. Termin składania ofert: 23.02.2024-01.03.2024 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Zakończenie naboru wniosków w projekcie "Wypożyczalnia Czytaków - edycja 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy nabór wniosków i podpisaliśmy już wszystkie umowy użyczenia w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2023”.

Wszystkim Bibliotekom, które zgłosiły udział w projekcie pragniemy bardzo gorąco podziękować za tak ogromne zainteresowanie. Jednocześnie wyrażamy ubolewanie, iż nie wszystkim Bibliotekom mogliśmy przekazać Czytaki. Do projektu zgłosiło się aż 135 Bibliotek!!! Niestety, mieliśmy fundusze na zakup tylko 35 Czytaków, a więc tylko 35 Bibliotek otrzymało urządzenia.

Biblioteki, które nie otrzymały od nas urządzeń prosimy o wyrozumiałość. Mamy jednak nadzieję, że w roku 2024 Ministerstwo Kultury przychyli się do złożonego przez Stowarzyszenie „Larix” wniosku i dofinansuje go do wysokości wnioskowanej kwoty. Jeśli tak się stanie, to będziemy mogli zakupić 80 Czytaków, a Biblioteki, które nie otrzymały Czytaków w bieżącej edycji, będą miały pierwszeństwo, o ile otrzymamy nowe zgłoszenie do projektu realizowanego w roku 2024.

Dzięki tak wspaniałej frekwencji wierzymy, że wspólnie podejmowane działania są bardzo potrzebne i z pewnością będą przynosiły oczekiwane i wymierne efekty. Cieszymy się, że udało nam się (choć w niewielkim stopniu) odpowiedzieć na Państwa zapotrzebowanie i umożliwić dostęp do książek mówionych większej grupie niepełnosprawnych Czytelników.

Życzymy Państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz liczymy na dobrą i owocną współpracę w przyszłości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Już niebawem 150 nowych książek mówionych

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze

Z wielką przyjemnością informujemy, iż pod koniec września oddamy do rąk czytelników niepełnosprawnych za pośrednictwem współpracujących ze Stowarzyszeniem „Larix” Bibliotek, kolejną partię nowych książek mówionych. Planujemy przekazać w Państwa ręce 150 nowych książek w interpretacji znanych i lubianych głosów o bardzo różnej tematyce.

Jak co roku, biblioteki współpracujące ze stowarzyszeniem zostaną powiadomione o przekazaniu książek osobnym mailem, do którego zostanie dołączone zawiadomienie i protokół odbioru książek, który należy podpisać i odesłać na adres stowarzyszenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Mamy nadzieję, że nowe książki będą źródłem ciekawych informacji, dostarczą wielu wzruszeń, a także rozbawią Państwa do łez.

Przekazywane książki są współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zostały nagrane w ramach projektu „Zasłuchani w literaturze”, realizowanego zgodnie z umową nr ZZO/000846/07/D zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 02.06.2023 r.

 logo PFRON

Zakończenie naboru wniosków w projekcie "Wypożyczalnia Czytaków - Edycja 2022"

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy nabór wniosków i podpisaliśmy już wszystkie umowy w ramach projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”. Wszystkim Bibliotekom pragniemy podziękować za zainteresowanie ww. projektem i przystąpienie do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Wierzymy, że wspólnie podjęte działania przyniosą oczekiwane i wymierne efekty, a Czytaki i cyfrowe książki mówione będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Państwa Czytelników. Życzymy Państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz liczymy na dobrą i owocną długofalową współpracę.
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca